Počítadlo pulzů

Popis projektu

Zařízení počítá vstupní impulzy, které zobrazuje na displeji. Aktuální hodnota čítače je odesílána také na komunikační rozhraní UART. Počítadlo je možné vynulovat stisknutím tlačítka reset na vývojovém kitu, nebo externím tlačítkem. Při úspěšném detekování pulzu je spínán výstupní IO port D13.

Základní charakteristika

  • Napájecí napětí 7–16 V DC
  • Napětí na vstupních a výstupních IO portech 0–5 V DC
  • Max. hodnota čítače: 99 999 999
  • Rozsah vstupní frekvence pulzů: 0–10 000
  • Frekvence odesílání dat přes UART: 10 Hz 

Použité komponenty

Zapojení

IO port Arduino Popis
D1 UART Tx
D8 Vstup pro připojení externího tlačítka se spínaním do GND
 D9 Výstup pro indikaci detekovaného pulzu
 D10 SPI SS pro připojení displeje, signál CS
 D11 SPI MOSI pro připojení displeje , signál DIN
D13  SPI SCK pro připojení displeje, signál CLK
5 V  Napájení pro displej, VCC 
GND  Napájení pro displej, GND 
 + Kladná svorka napájení, rozsah 7–16 V DC
Záporná svorka napájení, GND (0 V DC)

Varianty

Nezávazná poptávka